âyine


âyine
(F.)
[ ﻪﻨیﺁ ]
ayna.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • AYİNE — f. Ayna. Mir ât. Kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildiren şey. (Ayna, ışığı aksettirip gösterdiğinden dolayı esmâ i İlâhiyeyi de bize gösteren ve Cenab ı Hakk ın sıfatlarına âyinelik eden mevcudata da mecazen âyine denilmektedir.) *… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-RÛ — f. Yüzü ayna gibi parlıyan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-İ EHADİYET — Ehadiyetin ayinesi. Cenab ı Hakk ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir âlem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz iye dahi külli gibi bir câmiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir câmiiyyeti… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-İ ERVAH — Ruhlar âyinesi. Esmâ i İlâhiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.(... Muhabbetten yetimâne bir şefkat, me yusâne bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır; hatta güzel ve zevâle maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder;… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-İ ZİŞUUR — Şuur sahibi âyine. (Yani: İnsan, cin, melek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-SAZ — f. Aynacı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-İ ÂSMÂN — Güne …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AYİNE-İ İSKENDER — Makedonya kralı Büyük İskender in aynası. Rivayetlere göre, bu ayna Aristo tarafından yapılmış ve İskenderiye şehrinde yüksekçe bir yere konulmuştur. Bu sayede İskender, yüz fersah uzaklıktaki düşmanlarını aynada görürm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HANE-İ ÂYİNE — Her yanı birbirinin aynı olan oda, salon veya köşk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HER-AYİNE — f. Mutlaka, elbette. Behemehal, zaruri, herhalde …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük